Poradenství

Poradenství je služba vhodná pro klienty, kteří se nacházejí v konkrétní akutní tíživé situaci.

V rámci konzultace může klient své situaci lépe porozumět, objevit nové souvislosti, nalézt zdroje podpory ve svém přirozeném prostředí.

Poradce může klientovi poskytnout potřebné informace, nabídne mu zpětnou vazbu a usnadní mu tak další rozhodování.

Výstupem konzultace jsou praktická doporučení k dalším krokům, případně k další odborné pomoci.