Mgr. Jitka Marečková

 • poradenství
 • terapie (individuální, párová, rodinná)
 • lektorská činnost

Kontakt:

Telefon: 777 053 498
Email: jitkamareckova@atyka.cz
www.jitkamareckova.cz

Konzulatce probíhají na adrese: Ruprechtická 199/122, 460 14, Liberec
Na konzultace je třeba se předem objednat – telefonicky, SMS nebo emailem.

V oblasti poradenství a terapie nabízím:

 • rodinná a párová terapie
 • rodinné a párové poradenství
 • poradenství v oblasti výchovy, školních obtíží, mezilidských vztahů, rozchodových situací i v dalších obtížných životních situacích
 • terapie psychosomatických obtíží
 • poradenství a terapie v oblasti náhradní rodinné péče (děti, náhradní rodiče, biologičtí rodiče)
 • provázení a podpora dítěte v období změn v rodinném systému

V rámci lektorské činnosti nabízím témata z oblastí:

 • Rodina a výchova
 • Škola
 • Náhradní rodinná péče

Jednotlivá témata najdete zde: http://www.jitkamareckova.cz/index.php?page=2#page

Po dohodě je možné připravit lektorský program podle vašich potřeb.

Vzdělání a kvalifikace

 • Komplexní výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (Chvála, Trapková, 2013 – 2017)
 • Kurz terapie partnerského vztahu (Knop, Zemanová, 2015 – 2017)
 • Kurz práce s tělem ….i tělo jsem já (Knop, Knopová, 2018 – 2019)
 • Krátkodobé výcviky (poradce BKB, probační program pro mladistvé delikventy, psychosociální dovednosti pro multikulturní výchovu)
 • Kurzy a semináře z oblasti rodiny (Respektovat a být respektován, Terapie hrou, Terapie dětského traumatu, Ceremonie a rituály a další)
 • Kurzy a semináře z oblasti školství (Nadané dítě, Práce s třídními kolektivy, Práce s inkludovanými žáky, Koncepce poradenských služeb v$
 • Speciální pedagogika, TUL
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ VŠP HK
 • Gymnázium F. X. Šaldy Liberec

Profesní zkušenosti

 •  2017 – dosud – soukromá poradenská a terapeutická praxe
 • 2015 – dosud – terapeutické služby pro klienty:
  • Centrum Protěž – náhradní rodinná péče
  • Azylové domy pro matky s dětmi
  • Bílý kruh bezpečí – poradna pro oběti trestných činů
 •  2015 – dosud – lektor vzdělávacích programů v oblasti rodičovství, výchovy, náhradní rodinné péče a školství
 • 2014 – dosud – ZŠ Ještědská, školní speciální pedagog
 • 2015 – 2018 – Centrum Protěž – terapeut ve službě Asistovaný kontakt pro rodiny s dětmi v rozchodových konfliktech
 • 1999 – 2006 – Zvláštní škola Gollova, speciální pedagog

Ceny:

 • individuální konzultace – 50 min – 600,- Kč
 • párová a rodinná terapie – 60 min – 800,- Kč
 • párová a rodinná terapie vedená terapeutickým párem – 60 minut – 1400,- Kč

Ceny za lektorskou činnost dle individuální domluvy se zadavatelem.

V případě potřeby zrušit konzultaci či změnit termín je potřeba tak učinit nejpozději 24 hodin předem, jinak je nutné nerealizovanou konzultaci uhradit.