Psychoterapie

Každý člověk se v životě občas dostane do situace, kdy se potřebuje znovu zorientovat ve svém životním příběhu. Mezi takové situace patří například změny v rodinném systému, vztahové či výchovné problémy, deprese, úzkosti, pocity osamělosti, ztráta vnímání životního smyslu, problémy se závislostí, psychosomatické obtíže či různé další náročné události v životě.

Terapeutický proces umožňuje:

 • Zahlédnout smysl toho, co se nám právě děje i najít způsob, jak danou situaci přijmout.
 • Vyrovnat se s osobní historií a nacházet hlubší smysl v životě.
 • Svobodně se rozhodovat, co chceme a nechceme.
 • Znovu nacházet vnitřní zdroje radosti a životní energie.
 • Převzít odpovědnost za změny, které chceme udělat na cestě k našemu osobnímu vývoji a růstu.

Terapeutický vztah nabízí:

 • nestrannou podporu
 • naslouchající a akceptující bezpečné prostředí
 • příležitost důvěrně mluvit o tom, co vás trápí
 • společné hledání nových perspektiv
 • nástroje umožňující převzít odpovědnost za vlastní životní příběh
 • podporu ohledně praktických kroků vedoucích k žádoucí změně