Mgr. Tomáš Procházka:

 • psychoterapie (individuální, párová a rodinná)
 • supervize (individuální, týmová)

Kontakt

Soukromá psychoterapeutická praxe Atyka
Ruprechtická 199/122, 460 14, Liberec

www.tomprochazka.cz

objednávání termínů:
e-mail: tomasprochazka@atyka.cz
telefon: 774 489 217

V oblasti psychoterapie nabízím:

 • podporu léčení psychických a psychosomatických potíží
 • úspěšnější zvládání náročných životních situací
 • podporu v problematice závislostí
 • řešení komunikačních problémů
 • podporu léčení následků psychických traumat
 • pomoc v životních krizích
 • zvládání náhlých ohrožujících událostí
 • překonávání dlouhodobé stagnace ve vztahu
 • provázení procesem rozchodu
 • poskytování nástrojů k sebepoznání
 • vyrovnávání se s osobní historií
 • nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě

Vzdělání a kvalifikace

 • systematický výcvik ve skupinové psychterapii SUR (1998 – 2001)
 • výcvik v integrované supervizi ČIS (2002 – 2004)
 • výcvik v systemické a rodinné terapii psychosomatických poruch (2004 – 2008)
 • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání adiktolog (2012)
 • kurz reflexní synergická terapie, bazální stimulace
 • kurz řešení konfliktů a mediace
 • krátkodobé kurzy a semináře (práce s traumatem, prevence závislostí, PBSP, expresivní terapie)
 • absulotorium Státní konzervatoř v Praze, obor Speciální pedagogika na UK v Praze

Odborná praxe

 • 2013 – 2019 rodinný a párový terapeut – Psychosomatická klinika Praha 6
 • 2003 – 2016 člen týmu Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov (Praha 4) – skupinová, individuální a rodinná psychoterapie
 • 2008 – 2010 vedoucí oddělení závislostí DPS Ondřejov
 • 1996 – 2010 externí vyučující UK Praha – vedení výcvikových muzikoterapeutických seminářů pro studenty speciální pedagogiky a psychologie
 • 1998 – 2019 spolupráce s neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání – supervizor a lektor vzděláv$
 • 2000 – 2019 soukromá psychoterapeutická praxe (individuální párová a rodinná psychoterapie, vedení seberozvojových skupin)

Jsem členem České asociace pro psychoterapii (ČAP), společnosti rodinných terapeutů (SOFT) a Českého institutu pro supervizi (ČIS). V současné době jsem předsedou Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA) a ředitelem Institutu integrativní muzikoterapie (IIMT).

Ceník:

 • individuální psychoterapie a poradenství – 60 minut – 800,- Kč
 • párová a rodinná psychoterapie – 60 minut – 1000,- Kč
 • párová a rodinná terapie vedená terapeutickým párem – 60 minut – 1.400 Kč